Handelsbetingelser

1. KØB HOS Cassiopeia-shop.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Cassiopeia-shop.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Cassiopeia-shop.dk.

Cassiopeia-shop.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Ved bestilling af varer på cassiopeia-shop.dk til levering igennem vores butik, anses varen for leveret på den aftalte afhentningsdag.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Varen må ikke være brugt og skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Varer leveres normalt 1-4 dage fra bestilling. Ved bestilling hverdage inden kl. 15,00 afsendes varen normalt samme dag. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Cassiopeia's leverandører.

Såfremt vi ikke kan overholde den lovede leveringstid vil kunden blive kontaktet.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15 til mail@cassiopeia-shop.dk samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

Cassiopeia-shop.dk modtager en række betalingskort, herunder:
 • Dankort
 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Visa
 • V PAY
 • JCB
 • American Express
 • Kontant (kun butikssalg)


Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.


8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 24 måneders obligatorisk reklamationsret på produkter købt hos Cassiopeia. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Man skal reklamere til Cassiopeia-shop.dk inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen/manglen.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive beskrivelse omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Cassiopeia-shop.dk.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Cassiopeia-shop.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 250 inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Der må påregnes en reparationstid på 3 uger fra vores modtagelse af varen

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Cassiopeia-shop.dk skal være forsvarligt indpakket.

Cassiopeia-shop.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Cassiopeia. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Cassiopeia-shop.dk, at De retter henvendelse til mail@cassiopeia-shop.dk eller på Cassiopeia´s telefon 55 77 15 50.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.


14 OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller en tjenesteydelse skal altid først indgives til os enten ved henvendelse pr. telefon på telefonnummer 55 77 15 50 eller fremsendelse af klage på vores mailadresse mail@cassiopeia-shop.dk. Såfremt vi ikke kan imødekomme din klage kan du herefter indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, jf. nedenfor.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@cassiopeia-shop.dk.

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal forbrugeren give skriftlig besked til Cassiopeia på e-mail: mail@cassiopeia-shop.dk om fortrydelse - det er ikke nok at afvise at modtage pakken. Forbrugeren har 14 dage til at returnere varen, efter at der er givet besked.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Cassiopeia ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ubeskadiget ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ubeskadiget ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Cassiopeia, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Cassiopeia returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er to måder, hvorpå De kan returnere varen:
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage fra modtagelsen meddele om fortrydelse, og herefter inden 14 dage fra meddelelsen om fortrydelse, returnere varen til Cassiopeia.
   o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Cassiopeia.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
   o Adressen er Cassiopeia, Ringstedgade 14A, 4700 Næstved
  Retur adresse er følgende:

  Cassiopeia
  Ringstedgade 14A
  4700 Næstved

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Cassiopeia og oplys kontonummer hvorpå beløb kan indsættes. Beløbet returneres ved bankoverførsel eller returnering på det betalingskort som er anvendt ved købet til personen, som fremgår af købsfakturaen.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Cassiopeia anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Cassiopeia. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Cassiopeia.

 • 3. FORSVARLIG RETURNERING

  Alle produkter, der returneres til Cassiopeia skal være forsvarligt indpakket.

  Cassiopeia anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Cassiopeia. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  4. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Cassiopeia, at De retter henvendelse til mail@cassiopeia-shop.dk eller på telefon 55 77 15 50 i tidsrummet 10,00 - 17,00.
  Om cassiopeia-shop.dk

  Cassiopeia vil gøre det nemt for dig at handle guldsmykker, sølvsmykker mærkevareure, dåbsgaver og gaver til hende og ham. Vi kan tilbyde gravering i blandt andet ringe og dåbsgaver til konkurrencedygtige priser.

  For at gøre det nemt at finde en gaveidé i en bestemt priskategori, kan du blot ved at trykke på f. eks. pris 200-300 kr. finde et gaveemne som opfylder dit ønske til prisniveau.  

  Kundeservice

  Hvis du har spørgsmål vedrørende en ordre eller nogle produkter kan du kontakte os på mail@cassiopeia-shop.dk eller:

  +45 55 77 15 50


  Cassiopeia   |   Ringstedgade 14A   |   4700 Næstved   |   mail@cassiopeia-shop.dk